Hayalim Bi' Çiftlik

Genç Çiftçiye Hibe Şartları

 18-40 yaş arasındaki herkes yararlanabiliyor.

“Genç Çiftçilere 30 bin TL hibe” haberi son ayların en çok paylaşılan, en heyecan duyulan gelişmesiydi. Haber bu hafta tüm ayrıntıları ile resmiyet kazandı. 

Ayrıntılar en yalın haliyle şöyle:

  • Kırsalda yaşayan ya da kırsala yerleşmeyi planlayan ( ikametgahını aldırmak zorunda )
  • Ücretli bir işte çalışmayan veya öğrenci olmayan
  • 18 – 40 yaş arasındaki tüm bireyler

Kırsal Kalkınma Genç Çiftçiye Destek Hibe projesinden yararlanabiliyor.

Screen Shot 2016-04-09 at 13.15.48

12 Nisan’da başlıyor

Tebliğden de görüleceği gibi tarımsal üretim açısından geniş bir yelpazeye denk gelen ürün ve üretim kalemleriyle ilgili temel detaylar içinse Bakanlık tarafından hazırlanmakta olan “Uygulama Rehberi” bekleniyor.

Yeşil Gazete’nin edindiği bilgilere göre Gıda, 12 Nisan Salı günü itibariyle tüm İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri’ne bireysel olarak müracaat edebilecek, projenizin detaylarını paylaşıp bunun hangi harcama kalemlerinin hibeye uygun olduğunu görebileceksiniz.

Hibelere başvurmak için gerekli başvuru dosyalarının oldukça sade, kolay doldurulabilecek şekilde hazırlandığı görülüyor.


 

Sıkça Sorulan Sorular:

1.İkametgâhımı değiştirmek zorunda mıyım?

Evet, ikametgâhınızı değiştirmek zorundasınız. En az iki yıl boyunca aynı yerde ikametgâh etmek zorundasınız.

2. Proje kapsamında aile veya başka bir işletmeden yardım alabilir miyim?

Hayır, yardım alamazsanız. Eşinizden, anne, baba, kardeş, çocuğunuz ve bunların sahip olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, mal, ekipman, hizmet, tohum, fidan, canlı hayvan vb.

3. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sunduğu örnek TKDK veya KKYDP gibi hibe desteklerine ayrıca başvurabilir miyim?

Hayır, Proje süresince herhangi bir hibe başvurusunda bulunamazsınız.

4. Hibe desteği yanında başka bir işte çalışabilir miyim?

Hayır.

5. Herhangi bir şirkette ortaklığım olabilir mi? Veya ortak olabilir miyim?

Herhangi bir şirkette ortak olamazsınız.

6. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Hayvan Kayıt Sistemi (HYS), Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kayıt yaptırmam gerekli mi?

Evet. Desteği aldığınız konu ile ilgili kayıtları yaptırmanız zorunludur.

7. Bakanlığın verdiği mazot, gübre, ilaç ve toprak analizi gibi desteklerden yararlanabilir miyim?

Evet.

8. Tarım Sigortası içerisinde bitkisel veya hayvansal üretim sigortası yaptırmalı mıyım?

Evet. Sigorta Zorunlu.

9. İkinci el makine ekipman alabilir miyim?

Hayır, sadece sıfır makine ekipman alınabilir.

10. Proje KDV hariç tutar üzerinden mi hesaplanacaktır?

Evet. Proje maliyeti KDV tutarı hariç hesaplanarak yapılmalıdır.

11. Hibe miktarı 30.000 TL’nin tamamını kullanabilir miyim?

Evet. Proje maliyetleri içerisinde yer aldığı sürece kullanabilir siniz?

12. Projede taahhüt sürem ne kadardır?

Projede iki yıl boyunca taahhüt süresi vardır.

13. Proje içerisinde kontrol mevcut mudur?

Evet, iki yıl içerisinde her altı aylık dönemde kontrol süreci bulunmaktadır.

14. İşletmeyi üçüncü kişilere devir edebilir miyim?

Hayır, iki yıl boyunca işletme devir edilemez veya başkası çalıştıramaz.

15. Kiralık tarla veya arazi ile hibe başvurusu yapabilir miyim?

Evet, kiralama süresi taahhüt süresinden (sözleşme imzalanmasından sonraki iki yıl içerir)  uzun olmalıdır.

16. Proje yatırım süresi kaç gündür?

Projeyi 120 gün (4 ay) içinde bitirmek zorunluluğu vardır.

17. Projeden Geri ödeme ve yaptırımlar ne olur?

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

18. Banka sicilim bozuk yine de yararlanabilir miyim?

Evet, yararlanabilir siniz.

19. Pozitif ayrımcılık var mı?

Evet, Şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar ve kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanacak.

20. Genç Çiftçi hibe desteği kaç yıl sürecek?

Program 3 yıl süre ile uygulanmaya devam edecektir.

21. Kimler başvuru yapabilir.

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı kabul eden 18-40 yaş arası gençler müracaat edebilir.

 

h/t: Yeşil Gazete ve Tarım Pusulası

Bir Soru Sorun

yorum

Son aktif üyeler

Şu an yakınlarda aktif olan üye yok

Üyeler

Henüz kimse kayıt olmamış!

Çevrimiçi kişiler

Şu an çevrimiçi kullanıcı yok